Bindass

Eenadu TV

Zee Marathi

Star Pravah

ETV Kannada

Tashan

Raj TV

Koppium

10/24/14 10:00 pm - 10:30 pm

Parthale Paravasam

10/24/14 10:30 pm - 01:30 am

Trailer Time

10/25/14 01:30 am - 02:00 am

Raj Melodies

10/25/14 02:00 am - 05:00 am

Makkal TV

Vanitha TV

Zee Kannada

Zee Telugu

Gemini Comedy

Chinni Chinni Aasha

10/24/14 10:00 pm - 11:00 pm

Telebuy Infomercial

10/24/14 11:00 pm - 11:30 pm

Comedy Talkies

10/24/14 11:30 pm - 03:00 am

Comedy Talkies

10/25/14 03:00 am - 06:00 am